Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szynwałdzie


Neogotycki kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szynwałdzie, którego architektem był  Adolf Juliusz Stapf powstał w latach 1911-18, w miejscu drewnianej świątyni z XVI wieku.

Jest to budowla murowana, trójnawowa z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z transeptem i dwiema kaplicami. Od frontu znajduje się czworoboczna wieża nakryta ostrosłupowym hełmem z latarnią. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami. Prezbiterium, nawy i transept nakryte są dachami dwuspadowymi. Na skrzyżowaniu naw znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Polichromia figuralna i ornamentalna kościoła wykonana została przez Andrzeja i Irenę Chojkowskich w 1966 r. Kościół posiada trzy dzwony: jeden z XVI w., dwa pozostałe z 1931 r.

Wewnątrz kościoła znajdują się m.in.: ołtarz główny, neogotycki z 1930 r., z rzeźbą Matki Boskiej Szkaplerznej oraz dwa ołtarze boczne, neogotyckie, w jednym nowy obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Organy świątyni wykonane zostały w latach 1943-47 przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy, remontowane w 1992 r. przez Kazimierza Plewę z Nowego Sącza oraz Antoniego Kuczaja z Gołkowic.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Krupiński A. B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.
2. Potępa S., Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.

Czasopisma:
1. Kornecki M., Kościoły diecezji tarnowskiej, [w:] Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972, Tarnów 1972.

Strony internetowe:
1. Szynwałd, Kościół Matki Bożej Szkaplerznej. Polskie Wirtualne Centrum Organowe. [On-line]. Protokół dostępu: http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=957. [18.05.2014 r.].

Fotografie

1. Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szynwałdzie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).