Dawny budynek ratusza w Żabnie


Dawny budynek ratusza w Żabnie stoi w północnej części Rynku tuż obok kościoła parafialnego. Jest to budynek neoklasycystyczny, murowany z cegły, piętrowy, jego fasada jest pięcioosiowa, nakryta tympanonem z wieżyczką zegarową. Wejście jest umiejscowione centralnie i poprzedzone podestem z dwoma biegami schodów.

W 1888 r. w Żabnie miał miejsce wielki pożar, który strawił całość zabudowy rynkowej. W związku z powyższym ówczesny burmistrz Żabna – Franciszek Mazurkiewicz podjął decyzję o budowie nowej siedziby władz miasta. Budynek ukończono w 1895 r., a jego otwarcie odbyło się w styczniu 1896 r. Całością prac budowlanych kierował mistrz murarski Jakub Kurkowski, a koszt budowy zamknął się kwotą 15111 złr. Oprócz władz miasta w budynku tym mieścił się także m. in. posterunek policji.

Swoją pierwotną funkcję (jako siedziba władz miejskich) obiekt pełnił do 1946 r. W latach 1920-66 miała tu także siedzibę Szkoła Powszechna. W 1968 r. budynek gruntownie wyremontowano, po czym od 1 września tegoż roku rozpoczęła w nim działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ekonomiczne. W latach 1990-94 od strony zachodniej dobudowano skrzydło a cały budynek uzyskał nową elewację. Obecnie obiekt stanowi siedzibę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Janusza St. Pasierba.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Domański P., Żabno A-Z, Żabno 2000.
2. Krupiński A. B., Zabytki Ziemi Tarnowskiej w akwarelach i opisach Andrzeja Krupińskiego, Tarnów 2012.

Fotografie

1. Dawny budynek ratusza w Żabnie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Maciej Małozięć).