Franciszek Dziuban (1892-1942) – nauczyciel

Franciszek Dziuban urodził się 17 listopada w 1892 r. w Ciężkowicach. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1906 r. ukończył szkołę ludową w Ciężkowicach, a w 1911 r. seminarium nauczycielskie w Tarnowie. Pracował w szkołach ludowych w powiecie mieleckim, między innymi w Dulczy Wielkiej.

W czasie I wojny światowej walczył na froncie włoskim i rosyjskim. Brał także udział w wojnie polsko-bolszwickiej 1919-1921 w trakcie, której został ciężko ranny.

Od 1 października 1921 r. do 31 maja 1941 r. pracował w szkole w Ciężkowicach. W okresie międzywojennym był członkiem OZN, Strzelca i Towarzystwa Szkół Ludowych. 1 lutego 1940 r. został mianowany przez władze niemieckie kierownikiem szkoły w Ciężkowicach. 31 maja 1941 r. został aresztowany i wywieziony do Oświęcimia gdzie 12 maja 1942 r. zmarł.

Za udział w wojnie polsko-bolszwickiej został odznaczony „Krzyżem Walecznych”.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Źródła:
1. Sterkowicz Cz., (materiał własny).
2. Teczka akt osobowych. Archiwum Państwowe w Tarnowie.

Opracowania:
1. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 1983.