Maria Dziuban (1892-1957) – nauczycielka

Maria Dziuban urodziła się 26 maja 1892 r. w Ostruszy jako córka Stanisława i Pauliny z Mruków. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Szkołę ludową ukończyła w Ciężkowicach, następnie III i IV klasę szkoły wydziałowej w Nowym Sączu. W 1911 r. ukończyła seminarium nauczycielskie Krakowie oraz w 1913 r. uzyskała dyplom dla nauczycieli szkół ludowych.

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła 1 września 1911 r. w szkole w Ciężkowicach, w której z przerwami pracowała do 1957 r. 15 stycznia 1940 r. została zwolniona z pracy przez okupanta. Od  stycznia 1940 r. do  stycznia 1945 r. pracowała w tajnym nauczaniu w Ciężkowicach. Po odzyskaniu niepodległości, prowadziła kursy dokształcające dla dorosłych z zakresu szkoły podstawowej oraz kursy dla analfabetów.

W latach 1945-1951 pełniła funkcję kierownika szkoły podstawowej w Ciężkowicach. Była działaczem ZNP, w latach 1945-1948  pełniła funkcję prezesa ogniska ZNP w Ciężkowicach. Zmarła w 1957 r.

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Źródła:
1. Ankieta ZNP.
2. Teczka akt osobowych. Archiwum Państwowe w Tarnowie.

Opracowania:
1. Sterkowicz Cz., Szkolnictwo jawne i tajne w powiecie tarnowskim w latach 1939-1945, Tarnów 1983.