Teodor Szypuła (1861-1944) – nauczyciel

Teodor Szypuła urodził  się  9 lutego 1861 r. w Krakowie jako syn Karola i Barbary z Malisków. Ukończył szkołę wydziałową, kurs przygotowawczy  oraz  seminarium nauczycielskie w Tarnowie. 18 lutego 1883 r. uzyskał uprawnienia do nauczania w szkole pospolitej, a  1 marca 1885 r. w szkole wydziałowej.

Pracował między innymi w Tarnowie w szkole na Strusinie jako starszy nauczyciel. W 1896 r. został kierownikiem szkoły męskiej im. K. Brodzińskiego, a od 1915 r. szkoły im. M. Kopernika. Był nauczycielem śpiewu i wychowania muzycznego. W 1904 r. został członkiem Rady Szkolnej Okręgowej, a od 1905 r. członkiem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych. Pisał artykuły metodyczne dla nauczycieli tematycznie związane z nauczaniem śpiewu. W 1902 r. wydał w Tarnowie podręcznik: „Śpiewnik dla użytku szkół ludowych i wydziałowych”, który cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i  był trzykrotnie wydawany (1902, 1909 i 1912 r.). Teodor Szypuła przeszedł na emeryturę w 1931 r. Był bardzo lubiany przez uczniów i kolegów z pracy oraz prowadził aktywną działalność społeczną.

Zmarł 2 kwietnia 1944 r. Pochowany został na Starym Cmentarzu w Tarnowie. 

dr hab. Edmund Juśko prof. KUL

Bibliografia

Dokumenty:
1. Kataster nauczycieli szkół powszechnych założony wskutek rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego z dnia 1 marca 1921 roku - AP o/Tarnów.

Opracowania:
1. Pytko S., Z dziejów szkoły podstawowej im. M. Kopernika  w Tarnowie, Tarnów 1984.
2. Sypek A., Cmentarz Stary w Tarnowie. Przewodnik, cz. II, Tarnów 1994.

Czasopisma:
1. Informator Tarnowski 1927.