Cmentarz wojenny nr 163 w Tuchowie


Cmentarz wojenny nr 163 w Tuchowie położony jest na wzgórzu z północno-wschodniej strony miasta. Jego powierzchnia wynosi 1395 m², założony jest na planie prostokąta ze ściętymi narożami i ogrodzony kamiennymi słupami przykrytymi betonowymi daszkami, połączonymi parami stalowych rur.
 
Pośrodku cmentarza stoi kamienny pomnik z drewnianym krzyżem ozdobionym metalową glorią. Na przedniej ścianie pomnika widnieje data 1914-1915, natomiast na tylnej ścianie znajduje się inskrypcja w języku niemieckim: „TRAUERT NICHT, DAß UNSER MUND VERSTUMMT IST UNSERE GRÄBER SOLLEN ZU EUCH SPRECHEN VON DER LIEBE ZUM VATERLAND” – „Nie ubolewajcie nad tym że nasze usta zamilkły to nasze groby będą wam mówić o umiłowaniu Ojczyzny”. Nagrobki zostały wykonane z betonu i ustawione wokół ogrodzenia. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

W 22 mogiłach zbiorowych i 106 pojedynczych spoczywa: 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 97 żołnierzy armii rosyjskiej, zmarłych 20-24.12.1914 r. oraz 3-4.05.1915 r.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 163 w Tuchowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Maciej Małozięć).