Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku


Położenie: 49°51′07,0″N 20°59′54,7″E. Projektant: Heinrich Scholz. Powierzchnia: 265 m².

Założony na dwóch prostokątnych, kamiennych tarasach połączonych ze sobą parą schodów, ogrodzony żeliwnymi sztachetami, bramka żeliwna.

Pomnik centralny to kamienny postument zwieńczony rzeźbą antycznego hełmu i datą 1914-1915.

Mogiły rozłożone na każdym tarasie w jednym rzędzie, a na nich betonowe nagrobki z tabliczkami imiennymi z trzema rodzajami żeliwnych krzyży.

Pochowani to 40 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii rosyjskiej oraz 13 nieznanych żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Maciej Małozięć).