Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku


Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku, położony jest po lewej stronie drogi z Gromnika do Tarnowa na skraju zalesionego wzgórza. Jego powierzchnia wynosi 265 m², założony jest na dwóch prostokątnych tarasach połączonych ze sobą usytuowaną centralnie parą schodów.

Pomnikiem głównym cmentarza jest kamienny postument, z ustawioną na nim rzeźbą antycznego hełmu oraz datą 1914-1915. Nagrobki zostały wykonane z betonu z żeliwnymi krzyżami (trzy rodzaje krzyży). Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

W 3 mogiłach zbiorowych i 26 pojedynczych spoczywa 13 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 27 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Maciej Małozięć).