Ulica Wekslarska


Ulica Wekslarska wychodzi z południowo-wschodniego narożnika  Rynku, biegnie w kierunku wschodnim i łączy się z ulicą Żydowską wspólnym odcinkiem z ulicą Brama Pilzneńska. Ulica Wekslarska została wytyczona podczas lokacji miasta, jest ona szersza od równoległej ulicy Żydowskiej.

Pierwotna zabudowa ulicy była luźna i w większości drewniana. Od XVIII wieku w wyniku zwiększającej się ilości ludności żydowskiej w tej części miasta ulica Wekslarska zaczęła być coraz gęściej zabudowywana nowymi, murowanymi budynkami, a w obecnej formie ukształtowała się w XIX wieku. Nazywana była wtedy Mieniarską lub Wekslarską, a od 1906 r. ulica ta oficjalnie nosi nazwę Wekslarska. W domu pod numerem 7 do 1939 r. funkcjonowała bóżnica krawców.

Po II wojnie światowej stan techniczny większości budynków tej ulicy był bardzo zły. Znacznie poprawił się dopiero w latach 90. XX wieku. Odnowiono wtedy elewacje kamienic oraz wyremontowano lokale w parterach. W 1998 r. wyremontowano nawierzchnię ulicy zastępując trylinkę granitowymi płytami oraz kostką. Obecnie przy ulicy Wekslarskiej znajdują się sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Potępa S., Architektura ul. Wekslarskiej, Zakątnej, Pilzneńskiej Bramy, [w:] Tarnów - Stare Miasto - Wielki Przewodnik t. 2, red. S. Potępa, Tarnów 1995.
2. Trusz M., Wekslarska ulica, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.

Fotografie

1. Ulica Wekslarska – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).