Cmentarz wojenny nr 202


Cmentarz wojenny nr 202 w Tarnowie, położony jest pomiędzy ulicami: Starodąbrowską i Matki Bożej Fatimskiej w pobliżu skrzyżowania tej ulicy z ulicami Krzyską i Szpitalną. Cmentarz ten był kwaterą wojenną na dawnym cmentarzu garnizonowym. Jego pomnikiem centralnym był kamienny obelisk usytuowany na placu znajdującym się w centrum założenia kwatery. Na mogiłach znajdowały się niskie betonowe nagrobki z krzyżami na szczycie, całość ogrodzona była żywopłotem. Projektant cmentarza jest nieznany.

W 28 mogiłach zbiorowych i 165 pojedynczych spoczywa 680 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 9 żołnierzy armii niemieckiej i 796 żołnierzy armii rosyjskiej zmarłych od początku I wojny światowej do 25 maja 1915 r.

W latach 60. XX wieku ówczesne władze miasta Tarnowa zdecydowały o likwidacji tego cmentarza. Usunięto pomnik centralny i nagrobki, jednak nie ekshumowano pochowanych tam żołnierzy. Miejsce to stało się skwerem. Na początku XXI wieku zrekonstruowano pomnik centralny i jeden nagrobek oraz wykonano ogrodzenie cmentarza. W 2022 r. zakończono rekonstrukcję cmentarza ustawiając zniszczone ok. 60 lat wcześniej nagrobki.

Jarosław Zbrożek

Lokalizacja


Galeria 2023 r. - (kliknij tutaj) - fot. Jarosław Zbrożek
Galeria 2015 r. - (kliknij tutaj) - fot. Jarosław Zbrożek

Bibliografia
Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.