Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „Militarii” 2015











Fotografie

1. Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „Militarii” 2015 – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).