Cmentarz wojenny nr 199


Cmentarz wojenny nr 199 w Tarnowie, położony jest nieopodal skrzyżowania ulic Krakowskiej i Mokrej. Jego powierzchnia wynosi 394 m². Cmentarz założony jest na planie prostokąta, z poprzeczną osią kompozycyjną i ogrodzony częściowo pełnym murem kamiennym przykrytym betonowym daszkiem a częściowo stalowymi barierkami umocowanymi pomiędzy odcinkami muru kamiennymi słupkami.

Na wprost wejścia, przy tylnej ścianie cmentarza znajduje się pomnik centralny, który stanowi wysoka stela zbudowana z dużych bloków kamiennych z nałożonym  na licu krzyżem dwuramiennym. Mogiły rozmieszczone są w trzech rzędach podzielonych alejką główną, a na nich znajdują się betonowe nagrobki z wysokimi ażurowymi krzyżami dwuramiennymi z datą 1914 r. u podstawy. Na licach nagrobków są emaliowane tablice imienne. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

W 27 mogiłach masowych i w 2 pojedynczych pochowano 104 żołnierzy armii rosyjskiej.

W 2003 r. przeprowadzono remont cmentarza, a po 2006 r. wykonano remont jego ogrodzenia.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 199 w Tarnowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).