Pomnik Niepodległości w Wojniczu

 
W zachodniej części Rynku znajduje się Pomnik Niepodległości. Powstał w 1934 r. dla uczczenia osób pochodzących z Wojnicza, które zginęły w czasie I wojny światowej oraz w czasie walk o uzyskanie niepodległości przez Polskę. Inicjatorem budowy pomnika był specjalnie powołany do tego celu komitet obywatelski. W 1969 r. pomnik został poddany renowacji i umieszczono na nim dodatkowe dwie tablice upamiętniające wojniczan, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
 
Pomnik został zaprojektowany i wykonany w warsztacie braci Kulków w Tarnowie. Składa się z kwadratowej, wysokiej kolumny (5,25 m) umieszczonej na cokole. Kolumnę zwieńcza znicz podtrzymywany przez cztery orły. Na cokole z czterech stron umieszczono cztery tablice z nazwiskami osób pochodzących z Wojnicza, którzy zginęli w czasie obydwu wojen światowych (z I wojny światowej – 42 osoby, z II wojny światowej 53 osoby w tym 22 osoby ludności cywilnej). Łączna wysokość pomnika mierzy 9 m.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Pomniki i Miejsca Pamięci Narodowej Przewodnik cz. 1, red. B. Dziduszko, A. Łabno, A. Smagacz, Tarnów 2006.
2. Szymański J., Przewodnik po Wojniczu inaczej, Wojnicz 2010.

Fotografie

1. Pomnik Niepodległości w Wojniczu – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).