Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim

 
Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim położony jest w tylnej części cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 1218 m², założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi parami rur stalowych i wzmocnionymi w narożnikach fragmentami muru. Cmentarz posiada dwa wejścia – jedno z dołu od strony doliny rzeki Rzepianki, a drugie z lewej strony cmentarza, od strony cmentarza parafialnego.
 
Pomnikiem centralnym znajdującym się w centrum cmentarza jest wysoki kamienny obelisk z krzyżem, wkomponowanym we frontową wnękę. Przed pomnikiem znajdują się 4 mogiły w których spoczywa 4 poruczników armii austro-węgierskiej, a ich nagrobki są w formie krzyży żeliwnych. Pozostałe nagrobki rozchodzą się promieniście od pomnika centralnego i są w formie pojedynczych betonowych steli z motywem krzyża łacińskiego na licu. Projektant cmentarza nie jest znany.

Na cmentarzu pochowano 148 żołnierzy, w tym 18 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 129 żołnierzy armii rosyjskiej oraz 1 żołnierza nieznanego, zmarłych 16-17.12.1914 r., 3.05.1915 r.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 114 w Rzepienniku Strzyżewskim – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).