Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim


Kościół pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany został w XVI wieku na wzniesieniu nad północno-wschodnią częścią doliny w której znajduje się zabudowa wsi Rzepiennik Biskupi. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej o ścianach pobitych gontami. 

Wnętrze kościoła jest jednonawowe przykryte płaskim stropem. Dach świątyni jest siodłowy, dwuspadowy pobity gontami z wieżyczką na sygnaturkę. Od zachodu usytułowana jest wieża konstrukcji słupowej z przełomu XVII i XVIII wieku na której nadwieszona jest izbica nakryta namiotowym dachem. W wejściach znajdują się gotyckie portale ciesielskie zamknięte, zwane „oślimi grzbietami”.

Wyposażenie świątyni pochodzi z XVI-XIX wieku. Ołtarz główny jest późnorenesansowy z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz polichromowaną drewnianą płaskorzeźbą głowy św. Jana Chrzciciela. Ponadto w kościele znajdują się: ołtarz boczny i renesansowy tryptyk. Pod chórem muzycznym znajdują się deski ze śladami dawnej polichromii. Na uwagę zasługuje również barokowa polichromowana ambona z wizerunkami czterech Ewangelistów oraz krucyfiks na belce tęczowej.

Jarosław Zbrożek


 Bibliografia

Opracowania:
1. Krupiński A. B., Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.
2. Krupiński A. B., Zabytki Ziemi Tarnowskiej w akwarelach i opisach Andrzeja Krupińskiego, Tarnów 2012.

Fotografie

1. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).