Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach


Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach położony jest na wzgórzu po południowej stronie wsi. Do cmentarza można dojechać drogą zaczynającą się w centrum miejscowości (skręcając w lewo jadąc od Szerzyn). Drogę tę poprzedza oryginalny austriacki betonowy słup informacyjny, który stoi w sąsiedztwie figury św. Józefa z Dzieciątkiem.

Powierzchnia cmentarza wynosi 2007 m², założony jest na planie koła przecinającego się z krzyżem greckim i ogrodzony kamiennym murem, który przykryty jest betonowym dwuspadowym daszkiem. Wejście na cmentarz ujęte jest dwoma masywnymi słupami i zamknięte kutą bramą o ciekawej ornamentyce.

Pomnikiem centralnym znajdującym się w centrum cmentarza jest wysoki czworoboczny kamienny obelisk z dostawionymi do niego czterema ściankami ozdobionymi kamiennymi kulami. Groby ułożone są w sześć rzędów, okrężnie względem muru ogrodzenia, na których znajdują się kute krzyże listwowe w kilku rodzajach. Projektantem cmentarza był Johann Jäger.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 577 żołnierzy (z których tylko 111 było znanych) w tym 127 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 84 żołnierzy armii niemieckiej oraz 366 żołnierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz do 1918 r. nie został ukończony, brak było m.in. pomnika centralnego, jednak na jego terenie znajdował się niekompletny materiał przeznaczony na jego budowę. W ostatnich latach rozpoczęto remont nekropolii (zbudowano też pomnik centralny), który zakończył się w 2015 r. 

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).