Cmentarz wojenny nr 31 w Szerzynach


Cmentarz wojenny nr 31 w Szerzynach położony jest na wzniesieniu po prawej stronie drogi  Szerzyny – Święcany w odległości około 1,5 km od centrum wsi. Do cmentarza prowadzi polna droga (na początku której ustawiony jest oryginalny słup informacyjny), którą idąc mija się kapliczkę Najświętszej Marii Niepokalanie Poczętej. 

Powierzchnia cmentarza wynosi 320 m², założony jest na planie kwadratu i ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi kamiennym cokołem oraz parą drewnianych belek. Wejście na cmentarz ujęte jest dwoma słupkami i zamknięte drewnianą bramką.

Pomnikiem centralnym cmentarza jest wkomponowany w ogrodzenie wysoki, kamienny krzyż na postumencie, na którego licu wmurowana jest tablica inskrypcyjna z tekstem w języku niemieckim: „Waldesleuchten, Waldesrauschen Spielt Um Unser Frühes Grab In Der Toten Schlummer Lauschen Gottes Sterne Mild Herab” – „Leśne światła, leśne szmery Igrają wokół naszego świeżego grobu; Boże gwiazdy łagodnie wsłuchują się z niebios w sen zmarłych”. Na mogiłach ustawione są drewniane krzyże kryte blaszanym daszkiem, a na nich umieszczone są tabliczki imienne. Projektantem cmentarza był Johann Jäger.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 117 żołnierzy (z których tylko 11 było znanych), w tym 26 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 2 żołnierzy armii niemieckiej oraz 89 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 31 w Szerzynach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).