Cmentarz wojenny nr 32 w Szerzynach


Cmentarz wojenny nr 32 w Szerzynach położony jest po lewej stronie drogi Szerzyny – Swoszowa około 1,5 km od centrum wsi. Powierzchnia cmentarza wynosi 447 m², założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennym murem, który jest przykryty betonowym daszkiem.

Wejście na cmentarz, do którego prowadzą cztery schody, zamknięte jest żelazną bramką ozdobioną krzyżem maltańskim. Pomnikiem centralnym cmentarza jest ustawiony na osi wejścia, wkomponowany w mur wysoki, kamienny krzyż. Na licu podstawy krzyża znajduje się tekst w języku niemieckim: „Schenkt Uns Eine Minute Der Andach Wir Geben Jahre Unseres Leben Für Euch (Hans Hauptmann)” – „Ofiarujcie nam minutę modlitwy Dla Was oddaliśmy lata naszego życia”. Na mogiłach ustawione są niewielkie cokoły, a na nich trzy rodzaje żeliwnych krzyży z emaliowanymi tabliczkami imiennymi. Projektantem cmentarza był Johann Jäger.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 134 żołnierzy, w tym 17 żołnierzy armii austro-węgierskiej 117 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 32 w Szerzynach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).