Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach


Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach położony jest po prawej stronie drogi Szerzyny – Ryglice, około 0,5 km przed skrzyżowaniem z drogą od Ołpin. Powierzchnia cmentarza wynosi 706 m², założony jest na planie prostokąta, skierowany frontem do drogi i ogrodzony z trzech stron kamiennym murem nakrytym betonowym daszkiem, a od frontu kamiennymi słupkami połączonymi drewnianymi belkami. Wejście na cmentarz ujęte jest dwoma słupkami i zamknięte drewnianą bramką.

Pomnik centralny znajduje się na osi wejścia i jest nim wysoki, ustawiony na belkowej triadzie przykryty daszkiem krzyż łaciński stojący na kamiennym cokole wkomponowanym w mur cmentarny. Na cokole znajduje się inskrypcja w języku niemieckim: „Beneidet Uns Die Wir Nach Kampf Und Not Hier fanden Ruh Vom Leben Und Vom Tod” – „Zazdrośćcie nam, którzy po walce i cierpieniu Tu znaleźliśmy spokój od życia i od śmierci”. Na mogiłach ustawione są drewniane krzyże łacińskie lub dwuramienne. Projektantem cmentarza był Johann Jäger.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 169 żołnierzy (z których tylko 25 było znanych) w tym 83 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 1 żołnierz armii niemieckiej oraz 85 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).