Ulica Józefa Piłsudskiego


Ulica Józefa Piłsudskiego zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Zawale. Ulica ta powstała z dawnej drogi folwarku kanoników, rozpoczyna swój bieg od pl. Ofiar Katynia, a kończy w okolicach dawnej strzelnicy i pocegielnianego wyrobiska Kantoria. Jej pierwotna nazwa to Seminaryjska, następnie Józefa Piłsudskiego (od 1921 r.), Ignacego Daszyńskiego (od 1946 r.), Janka Krasickiego (od 1950 r.). Obecna nazwa nadana została po 1989 r. powracając do nazewnictwa z okresu międzywojennego.

Obecna zabudowa ulicy Piłsudskiego pochodzi w dużej części z XIX wieku. Jednym z najstarszych budynków zlokalizowanych na tej ulicy jest gmach Seminarium Duchownego. Jego budowę ukończono w 1838 r. Jest to niezwykle reprezentacyjna budowla, zbudowana w duchu stylistyki Duranda, przebudowana w okresie międzywojennym. Równie reprezentacyjną budowlą jest gmach dawnego szpitala wojskowego (obecnie Pałac Młodzieży) wraz kostnicą. Oba te budynki zbudowano w 1855 r. w stylu okrągłołukowym. Kostnica od strony dziedzińca posiada dorycką kolumnadę. Na rogu ulic Piłsudskiego i Kopernika w 1877 r. zbudowano gmach c.k. Gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego). Pozostałymi interesującymi z punktu widzenia architektury są: willa pod nr 22 Antoniego Schimiztka – zbudowana ok. 1848 r., kościół Księży Filipinów – zbudowany w 1879 r., klasztor Księży Filipinów – zbudowany w 1904 r., budynek Krajowej Szkoły Ogrodniczej pod nr 29 – zbudowany w 1894 r., budynek Krajowej Szkoły Handlowej (obecnie Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych) pod nr 19 – zbudowany pod koniec XIX wieku, kamienica pod nr 3 J. Otowskiego – zbudowana w 1905 r., kamienica pod nr 17 J. Grünhuta – zbudowana w 1912 r. oraz kamienica pod nr 12 Osterweilów – zbudowana w 1932 r.

Warto też dodać, że na ul. Piłsudskiego zlokalizowane są obiekty sportowo-turystyczne, są to: kryta pływalnia Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kompleks budynków Klubu Sportowego Błękitni Tarnów oraz camping nr 202 „Pod Jabłoniami”.

W 1866 r. przy ul. Piłsudskiego założono park zwany obecnie Parkiem Strzeleckim. W parku tym znajdziemy wiele gatunków drzew i krzewów, jednak jego największą atrakcją jest staw z wyspą na której znajduje się Mauzoleum Józefa Bema. 

W czasie II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne w wielu budynkach zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego umieściły różne niemieckie instytucje. W związku z tym postanowiono nadać tej ulicy bardziej reprezentacyjny charakter, wyburzono budynki na rogu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza, a w ich miejscu założono skwer oraz wybudowano fontannę. 

Dzisiaj to spokojna, mało ruchliwa ulica ożywiająca się głównie w niedziele oraz podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza.  

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Moskal K., Piłsudskiego Józefa ulica, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Potępa S., Historia ul. Seminaryjskiej, [w:] Tarnów – Zawale – Wielki Przewodnik t. 6, red. S. Potępa, Tarnów 1999.
3. Potępa S., Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.

Fotografie

1. Ulica Józefa Piłsudskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).