Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich


Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich położony jest po prawej stronie drogi Żabno-Biskupice Radłowskie, przed mostem na Dunajcu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się cmentarz wojenny nr 257. Powierzchnia cmentarza wynosi 2082 m², założony jest na planie zbliżonym do ośmioboku i ogrodzony pełnym, betonowym murem z występami przykrytymi dwuspadowymi daszkami i wnękami na tablice inskrypcyjne. Od frontu mur zdobiony jest ażurowo. Wejście znajduje się od strony południowej i prowadzi przez 2 symetrycznie rozmieszczone metalowe bramki.

Pomnikiem centralnym znajdującym się w centrum cmentarza jest wysoki ośmioboczny betonowy obelisk, zwieńczony krzyżem. Mogiły swym założeniem tworzą układ krzyża greckiego oraz rozłożone są wokół muru. Na mogiłach, różnorodność nagrobków – małe betonowe stele z krzyżami żeliwnymi na licu, krzyżami typu Mayra na szczycie, wielkie krzyże betonowe z nałożonymi na lico krzyżami żeliwnymi w trzech wersjach. Projektantem cmentarza był Robert Motka.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 402 żołnierzy, w tym 329 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 17 żołnierzy armii niemieckiej, 48 żołnierzy armii rosyjskiej oraz 8 nieznanych.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 258 w Biskupicach Radłowskich – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).