Ulica Józefa Bema


Ulica Józefa Bema jest jedną z najstarszych ulic miasta Tarnowa. W 1796 r. była już widoczna na planie Tarnowa autorstwa Franza von Grottgera. Obecnie łączy ulicę Krakowską z placem gen. Józefa Bema zwanym potocznie Burkiem. Pierwotnie ulica nazywała się Ogrodowa (nazwa wzięła się najprawdopodobniej od ogrodu należącego do Szpitala św. Ducha), później znana była jako Ferdynanda Focha, Maurycego Thoreza i Polskiego Października.

Znaczna część obecnej zabudowy tej ulicy powstała w XIX i XX wieku. Do najciekawszych należą: zabudowania zakładu budowniczego powozów Antoniego Wójcickiego, duża kamienica Janusza Rypuszyńskiego (róg ul. Bema i Kaczkowskiego), jedna z kamienic kompleksu klasztoru Sióstr Urszulanek, obszerny budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz jednopiętrowa kamienica – obecnie siedziba Radia RDN Małopolska (dawny Zakład Sierot Żeńskich im. księżnej Izabelii Sanguszkowej).

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Moskal K., Bema Józefa generała ulica, [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010.
2. Potępa S., Złota era Tarnowa, Tarnów 1998.

Fotografie

1. Ulica Józefa Bema – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).