Cmentarz wojenny nr 160 w Tuchowie


Cmentarz wojenny nr 160 w Tuchowie położony jest na terenie nowego cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 565 m², założony jest na planie prostokąta z wypustką od strony frontowej i ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi parami rur stalowych. Wejście znajduje się od strony północnej i ujęte jest w dwa betonowe słupki z żelazną dwuskrzydłową bramą.

Pomnikiem centralnym jest portalowa ściana zwieńczona trójkątnym szczytem, ustawiona niemal w linii ogrodzenia po przeciwnej stronie wejścia, a na niej symbol krzyża łacińskiego i tekst inskrypcji w języku niemieckim. Mogiły są rozłożone w czterech rzędach, a na nich betonowe stele z różnymi rodzajami krzyży żeliwnych, i tabliczkami imiennymi emaliowanymi. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 164 żołnierzy, w tym 103 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 1 żołnierza armii niemieckiej oraz 60 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 160 w Tuchowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).