Cmentarz wojenny nr 161 w Tuchowie


Cmentarz wojenny nr 161 w Tuchowie położony jest na terenie starego cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 314 m², założony jest na planie prostokąta z wypustką w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny. Całość ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi parami rur stalowych. Wejście ujęte jest w dwa kamienne słupki z żelazną jednoskrzydłową bramą.

Pomnikiem centralnym jest wysoki betonowy krzyż łaciński ustawiony na cokole z kamiennych ciosów. Mogiły są rozłożone w pięciu rzędach, a na nich niskie betonowe stele zakończone półkoliście z krzyżem żeliwnym w dwóch wersjach – maltańskim i dwuramiennym z tabliczkami imiennymi emaliowanymi. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 94 żołnierzy, w tym 8 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 86 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 161 w Tuchowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).