Tarnów – lata 60. XX wieku

Fotografie:

1. Tarnów – lata 60. XX wieku – zbiór (Archiwum domowe Jarosława Zbrożka)