Cmentarz wojenny nr 170 w Łowczowie


Cmentarz wojenny nr 170 w Łowczowie jest położony na stoku opadającym w kierunku rzeki Białej, wśród pól. Jego powierzchnia wynosi 118 m², założony jest planie prostokąta ze ściętymi narożami i ogrodzony betonowymi słupkami połączonymi parami rur stalowych. Wejście znajduje się od strony północnej i ujęte jest w dwa betonowe słupki ze współczesną stalową bramką.

Pomnik centralny to betonowy wysoki pomnikowy krzyż łaciński ustawiony na trójstopniowym kubikowym cokole, na jego licu nałożono mały żeliwny krzyż maltański. Mogiły są rozłożone symetrycznie, a na nich duże ażurowe krzyże w wersji maltańskiej i dwuramiennej oraz małe betonowe nagrobki z tymi samymi symbolami. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 24 żołnierzy, w tym 8 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 16 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 170 w Łowczowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).