Cmentarz wojenny nr 174 w Zabłędzy


Cmentarz wojenny nr 174 w Zabłędzy znajduje się w północnej części wsi, po lewej stronie drogi prowadzącej z Tarnowa do Tuchowa. Powierzchnia cmentarza wynosi 134 m², założony jest na planie  prostokąta ze ściętymi tylnymi narożami i ogrodzony z trzech stron kamiennym murem. Od frontu jego ogrodzenie stanowi stalowy płot zamontowany na kamiennym cokole. Wejście znajduje się od strony południowej, ujęte jest w dwa betonowe słupki z dwuskrzydłową stalową bramką, prowadzą do niego betonowe schody.

Pomnikiem centralnym jest betonowa stela ze ściętymi górnymi narożami, ujęta w dwa słupy, na licu ażurowy żeliwny krzyż dwuramienny. Mogiły są rozłożone wokół ogrodzenia, a na nich betonowe nagrobki z małymi dwuramiennymi żeliwnymi krzyżami na szczytach, na licu nagrobków tablice emaliowane. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 35 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 174 w Zabłędzy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).