Inseraty z czasów galicyjskich (Zgoda)

Inserat to starodawne określenie reklamy. Pojawiały się one w wielu czasopismach, gazetach praktycznie od zawsze.

Inserat (z języka łacińskiego insert oznacza: wkładam, włączam, wstawiam). Była to kopia sporządzana dla odbiorcy dokumentu, będąca nie tylko potwierdzeniem zgodności kopii z oryginałem, ale również treści oryginału przez jej powtórzenie wyłącznie dla odbiorcy. Wpisywano je często do ksiąg zwanych kopiariuszami, będących zbiorem kopii dokumentów, które otrzymał odbiorca z różnych źródeł. Kopiariusze takie pojawiły się w Polsce pod koniec XIII w. W takiej formie miasta przechowywały przywileje królewskie; na ich podstawie mogły zabiegać o potwierdzenie przez nowego króla praw udzielonych im przez jego poprzedników. Słowo inserat posiada 10 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa inserat: reklama, wiadomość, zapowiedź, zawiadomienie, propaganda itd.

tekst oraz wybór inseratów Paweł Glugla 

Fotografie

1. Inseraty z czasów galicyjskich (Zgoda) – zbiór (fot. z: „Zgoda” 1875, numery różne).