Cmentarz wojenny nr 169 w Łowczowie


Cmentarz wojenny nr 169 w Łowczowie położony jest na skarpie przy lokalnej drodze z Łowczowa do Tuchowa w pobliżu toru kolejowego. Powierzchnia cmentarza wynosi 160 m², założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupkami, połączonymi betonowym cokołem oraz przęsłami stalowymi. Wejście znajduje się od strony południowej i ujęte jest w dwa betonowe słupki z dwuskrzydłową stalową bramką.

Pomnikiem centralnym jest dwustopniowy betonowy cokół, na jego szczycie stalowy krzyż łaciński ozdobiony stylizowaną glorią w części górnej. Mogiły są rozłożone w dwóch rzędach, a na nich betonowe stele z nałożonymi na lica krzyżami żeliwnymi dwuramiennymi i maltańskimi, poniżej krzyży tabliczki imienne. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 28 żołnierzy, w tym 16 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 12 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 169 w Łowczowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).