Cmentarz wojenny nr 234 w Lubczy


Cmentarz wojenny nr 234 w Lubczy położony jest w tylnej części cmentarza parafialnego. Powierzchnia cmentarza wynosi 51 m², założony jest na planie kwadratu, ogrodzony słupkami zbudowanymi z białej cegły, które są przykryte czerwoną dachówką ceramiczną i połączone stalowym płotem. Wejście ujęte jest w dwa słupki zbudowane z białej cegły i przykryte czerwoną dachówką ceramiczną. Cmentarz nie posiada bramki.

Pomnikiem centralnym jest betonowy krzyż z fazowanymi ramionami na postumencie. Mogiły są rozłożone wokół ogrodzenia, a na nich małe betonowe stele z imiennymi tabliczkami emaliowanymi oraz nałożonymi na lico krzyżami żeliwnymi w dwóch wersjach. Projektantem cmentarza był Gustaw Rossman.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych mogiłach 13 żołnierzy, w tym 3 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 8 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 234 w Lubczy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).