Figura św. Floriana w Żabnie (stara)


Figura św. Floriana w Żabnie, znajduje się w północnej części Rynku w sąsiedztwie kościoła p. w. Ducha Świętego. Jest ustawiona na wysokim cokole, nakryta metalowym baldachimem zwieńczonym krzyżem, całość została wykonana z kamienia.

Figura powstała w 1849 r., jej fundatorami byli Wincenty Bezak i Jan Pachowicz. Pierwotnie stała w południowo-wschodniej części Rynku. W stulecie jej powstania została odremontowana staraniem mieszkańców miasta Żabna. W 2001 r. została zastąpiona przez nową, a w 2007 r. przy okazji rewitalizacji Rynku postanowiono odrestaurować ten zabytkowy obiekt i postawić na obecnym miejscu.

W 2011 r. zakończono prace konserwatorskie, a Żabno może pochwalić się dwoma figurami patrona strażaków zlokalizowanymi na głównym placu miasta.   

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Domański P., Żabno A-Z, Żabno 2000.

Strony internetowe:
1. Tomczyk A., Rycerz z mężnym sercem. Gimnazjum w Żabnie. [Online].
Protokół dostępu: http://www.gimnazjum.zabno.com/pliki/adam/mojemiasto/texty/Rycerz%20z%20meznym%20sercem.pdf [8.05.2017 r.].

Fotografie

1. Figura św. Floriana w Żabnie (stara) – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).