Cmentarz wojenny nr 206 w Pogórskiej Woli


Cmentarz wojenny nr 206 w Pogórskiej Woli  znajduje się w tylnej części cmentarza parafialnego. Powierzchnia cmentarza wynosi 93 m², założony jest na planie prostokąta ze ściętymi tylnymi narożami, ogrodzony niskimi betonowymi słupkami połączonymi cokołem oraz stalową rurą. Wejście ujęte w dwa betonowe słupki i zamknięte stalową bramką.

Pomnikiem centralnym jest betonowy krzyż łaciński z fazowanymi krawędziami. Mogiły ułożone są symetrycznie, a na nich niskie betonowe stele z krzyżami maltańskimi i lotaryńskimi na szczycie, na licu emaliowane tabliczki imienne. Na mogiłach po obu stronach pomnika wysokie stylizowane kamienne stele z nazwiskami pochowanych. Projektant cmentarza nie jest ustalony. Przed pomnikiem centralnym ustawiono rzeźbę Matki Bożej Bolesnej jako pomnik ofiar II wojny światowej oraz granitową tablicę inskrypcyjną.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 45 żołnierzy, w tym 29 żołnierzy armii austro-węgierskiej  oraz 16 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 206 w Pogórskiej Woli – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).