Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze

Położenie: 50°4'47"N 21°1'39"E. Projektant: Hans Watzal. Powierzchnia: 630 m².

Założony na planie prostokąta, składa się z dwóch tarasów, nie posiada ogrodzenia.

Pomnik centralny to wysoki ziemny kopiec zwieńczony drewnianym krzyżem łacińskim stojącym na ośmiokątnym betonowym cokole i otoczony kamiennymi słupkami które są połączone rurą stalową.

Mogiły rozłożone są symetrycznie po obu stronach głównej alejki, a na nich betonowe cokoły z krzyżami w trzech wersjach z tabliczkami imiennymi.

Pochowani to 47 żołnierzy, w tym 4 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 10 żołnierzy armii niemieckiej oraz 33 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).