Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze


Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze znajduje się w tylnej części cmentarza parafialnego. Jego powierzchnia wynosi 630 m², założony jest na planie prostokąta, składa się z dwóch tarasów nie posiada ogrodzenia.
Na jednym z tarasów ustawiono  pomnik centralny, którym jest wysoki ziemny kopiec zwieńczony drewnianym krzyżem łacińskim stojącym na ośmiokątnym, betonowym cokole. Tarasy łączą kamienne schody, a oddziela ogrodzenie z kamiennych słupków które są połączone stalową rurą. Mogiły rozłożone są symetrycznie, a na nich krzyże listwowe, z emaliowanymi, tabliczkami imiennymi. Projektantem cmentarza był Hans Watzal.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 47 żołnierzy, w tym 4 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 10 żołnierzy armii niemieckiej oraz 33 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).