Cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych


Cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych znajduje się na niewielkim wzniesieniu po lewej stronie drogi do Rzuchowej tuż przy granicy wsi. Powierzchnia cmentarza wynosi 586 m², założony jest na planie prostokąta i położony na pięciu tarasach, ogrodzony od frontu kamiennymi słupkami połączonymi parą rur stalowych, a w pozostałej części kamiennym murem. Wejście ujęte jest w dwa kamienne słupki i zamyka je stalowa bramka.

Pomnikiem centralnym jest para kamiennych kolumn stojących na kamiennym cokole przykrytych kamienną belką z datą MCMXIV-XV (1914-1915). Mogiły rozłożone w siedmiu rzędach, a na nich betonowe stele w formie stylizowanego krzyża greckiego, na ich licach nałożone żeliwne krzyże maltańskie i dwuramienne. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na najniższym tarasie, symetrycznie po oby stronach wejścia znajdują się dwa betonowe nagrobki 17 bezimiennych ofiar hitlerowskiej okupacji.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 86 żołnierzy, w tym 34 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 52 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).