Cmentarz wojenny nr 253 w Żabnie


Cmentarz wojenny nr 253 w Żabnie znajduje się na terenie cmentarza parafialnego. Powierzchnia cmentarza wynosi 602 m², założony jest na planie prostokąta z dostawionym drugim mniejszym, z zaokrąglonymi tylnymi narożnikami, ogrodzony częściowo betonowym murem oraz betonowymi słupkami (w rogach) i wbetonowanymi stalowymi słupkami które są połączone parą rur stalowych. Wejście ujęte jest w betonowe słupki z dwuskrzydłową stalową bramą.

Pomnik centralny to wysoka pomnikowa ściana, z symbolem krzyża maltańskiego w jej centralnej górnej części, całość nakryta gzymsem z łukowym zwieńczeniem. Na ścianie znajduje się inskrypcja. Mogiły rozłożone są w rzędach, a na nich betonowe cokoły o zaokrąglonych zwieńczeniach, listwowe krzyże żelazne nakryte blaszanymi daszkami, stylizowane jako korona cierniowa, w dwóch rodzajach, projektu Watzala, oraz  prętowe krzyże dwuramienne, na licach emaliowane tabliczki imienne. Projektantem cmentarza był Hans Watzal.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 242 żołnierzy, w tym 3 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 239 żołnierzy armii rosyjskiej.

Na cmentarzu pochowano również polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. (grób na prawo od wejścia), oraz żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945 r., co upamiętnia obelisk zwieńczony kulą i pięcioramienną gwiazdą stojący przed pomnikiem centralnym.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 253 w Żabnie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).