Kurhan w Żabnie


Kurhan w Żabnie znajduje się przy ul. Głowackiego. Powstał prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII wieku. Jego powstanie wiąże się z krwawymi zamieszkami jakie miały miejsce w owym czasie w Żabnie tzn. walkami na tle religijnym pomiędzy kalwinami, arianami i katolikami. Spalono wtedy żabieński kościół wcześniej zamieniony na zbór ariański, podczas walk zginęło wiele osób. W tym samym czasie na terenie Żabna panowała zaraza która pochłonęła znaczna liczbę mieszkańców miasta. Bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym miejscu chowano ofiary owej zarazy.

W 1923 r. kurhan uporządkowano, a na jego szczycie ustawiono postument z inskrypcją na marmurowej tablicy. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali to miejsce. Po wojnie kurhanem nikt się nie zajmował.

W 1995 r. władze samorządowe Żabna podjęły decyzje o renowacji kurhanu, któremu nadano odpowiedni kształt, okrawężnikowano, wykonano alejkę wejściową oraz ogrodzenie z betonowych słupków połączonych stalowym łańcuchem. Odlano z betonu nowy postument i umieszczono marmurową tablicę z oryginalnym tekstem z 1923 r.: Uczcij mogiłę/Swoich praojców/Co tu polegli/W chwale i znoju/Niech ta mogiła/Będzie nie tknięta/Niech spoczywają/ W wiecznym spokoju/Zdrowaś Maryja/Obrońcy zabytków/Miasteczka Żabna/1923. 

Jarosław Zbrożek 
Bibliografia

Opracowania:
1. Domański P., Żabno A-Z, Żabno 2000.

Fotografie

1. Kurhan w Żabnie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).