Pomnik Tadeusza Kościuszki w Radłowie

 
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Radłowie znajduje się w północno-wschodniej części Placu Tadeusza Kościuszki. Na wysokim cokole, który zbudowany jest z głazów narzutowych, ustawiono kamienny postument na którym znajduje się popiersie Tadeusza Kościuszki.

Pomnik powstał w 1911 r. z inicjatywy ks. Karola Suwady. W czasie II wojny światowej został przez Niemców zniszczony, po 1945 r. został odbudowany. Ostatnia renowacja pomnika miała miejsce w 2015 r.  

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Radłów i Gmina Radłowska, red. F. Kiryk, Kraków 2009.

Fotografie

1. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Radłowie zbiór (fot. Maciej Małozięć)