Pomnik upamiętniający nadanie praw miejskich w Żabnie


Pomnik upamiętniający nadanie praw miejskich znajduje się północnej części Rynku w niedalekim sąsiedztwie Dębu Wolności i starego pomnika św. Floriana. Pomnik składa się z niewysokiego szarego, granitowego cokołu na którym ustawiony został czerwony, granitowy głaz z inskrypcją, wykonaną z metalowych liter, upamiętniającą rok nadania praw miejskich – 1385 oraz herbem Żabna. Na cokole umieszczono metalową tabliczkę z informacją z czyjej inicjatywy pomnik powstał, z jakich funduszy i datę – sierpień 2014 r.

Pomnik powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Żabna, sfinansowany został ze środków Rady Miasta i Gminy Żabno, wykonał go Ryszard Prażuch wg projektu Mateusza Kowala, części metalowe dostarczyła odlewnia Rafała Kiecia, a materiał (granitowy głaz) ofiarował Krzysztof Kochanek.

Pomnik odsłonięto 3 sierpnia 2014 r., podczas tej uroczystości Teatr AD HOC wykonał inscenizację ukazującą przekazanie przez królową Jadwigę dokumentów przenoszących miasto Żabno na prawo magdeburskie.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Strony internetowe:
1. Pomnik odsłonięty, Towarzystwo Przyjaciół Żabna [Online].
Protokół dostępu: http://tpz.zabno.net.pl/index.php/test/14-2014/52-pomnik-odsloniety [3.08.2017 r.].

Fotografie

1. Pomnik upamiętniający nadanie praw miejskich – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).