Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej


Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej położony jest po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 977 do Tuchowa. Powierzchnia cmentarza wynosi 122 m², założony jest na planie sześcioboku, ogrodzony kamiennymi słupkami, połączonymi stalowymi przęsłami. Wejście znajduje się od strony wschodniej i zamyka go stalowa bramka.

Pomnikiem centralnym jest murowana kapliczka wotywna z 1812 r. z trójspadowym dachem i półkolistym wejściem. Mogiły rozłożone są symetrycznie na nich betonowe nagrobki z typowymi krzyżami żeliwnymi i tabliczkami imiennymi. Projektantem cmentarza był Heinrich Scholz.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 25 żołnierzy, w tym 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 15 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 157 w Dąbrówce Tuchowskiej – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).