Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy

Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy położony jest na wierzchołku bezimiennego wzgórza położonego około 500 m na północ od cmentarza nr 143. Powierzchnia cmentarza wynosi 484 m², założony jest na planie prostokąta, pierwotnie ogrodzony był drewnianym płotem.

Pomnikiem centralnym jest wysoki obelisk z ciosów kamiennych z symbolem krzyża maltańskiego i datą 1914-1915 w medalionie na ścianie frontowej. Mogiły są rozłożone w jedenastu rzędach, a na nich listwowe krzyże żeliwne zarówno lotaryńskie jak i łacińskie. Projektantem cmentarza był Jan Szczepkowski.

Na cmentarzu pochowano 125 żołnierzy, w tym 76 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 49 żołnierzy armii rosyjskiej.

Obecnie cmentarz jest bardzo zaniedbany – brak jest ogrodzenia, utrącone krzyże, brak tabliczek imiennych oraz zarośnięte pole grobowe.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).