Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy

Położenie: 49°46′18″N 21°00′53″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 484 m².

Założony na planie prostokąta, brak ogrodzenia (pierwotnie ogrodzony drewnianym płotem), brak bramki (pierwotnie drewniana).

Pomnik centralny to wysoki obelisk z ciosów kamiennych z symbolem krzyża maltańskiego i datą 1914-1915 w medalionie na ścianie frontowej.

Mogiły rozłożone są w jedenastu rzędach, a na nich krzyże żeliwne w dwóch wersjach (obecnie większość zniszczona).

Pochowani to 125 żołnierzy, w tym 76 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 49 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).