Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy

Położenie: 49°46′06,0″N 21°00′47,4″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 1048 m².

Założony na planie prostokąta, ogrodzony z trzech stron kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem, a od frontu kamiennymi słupkami przykrytymi betonowymi daszkami i połączonymi wysokim, kamiennym cokołem oraz drewnianym sztachetowym płotem, bramka drewniana.

Pomnik centralny to krzyż łaciński ze stylizowaną glorią na przecięciu ramion wykonany z belkowych kantówek i ustawiony na kamiennym postumencie.

Mogiły rozłożone są w sześciu rzędach, a na nich betonowe stele z żeliwnymi tablicami imiennymi na licach.

Pochowani to 331 żołnierzy, w tym 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 96 żołnierzy armii niemieckiej oraz 226 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).