Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego Fotografie:

1. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Grzegorz Wełna).