Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach

Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach położony jest po prawej stronie lokalnej drogi Ciężkowice-Rzepiennik. Powierzchnia cmentarza wynosi 628 m², założony jest na planie złamanego prostokąta, ogrodzony od tyłu i częściowo po bokach, kamiennym murem z betonowym daszkiem. Reszta ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi kamiennym cokołem oraz drewnianym parkanowym płotem. Wejście ujęte jest w dwa kamienne słupki, które zamyka drewniana brama.

Pomnikiem centralnym jest ustawiony na osi wejścia wysoki kamienny krzyż łaciński z wnęką na tablicę inskrypcyjną na licu podstawy. Mogiły rozłożone w czterech rzędach, a na nich krzyże nagrobne drewniane z blaszanymi daszkami z emaliowanymi tabliczkami imiennymi lub betonowe stele z tablicami imiennymi żeliwnymi na licu. Projektantem cmentarza był Jan Szczepkowski.

Na cmentarzu pochowano w pojedynczych i zbiorowych mogiłach 125 żołnierzy, w tym 76 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 49 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).