Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach

Położenie: 49°47′06,8″N 21°00′30,5″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 628 m².

Założony na planie załamanego prostokąta, ogrodzony od tyłu i częściowo po bokach, kamiennym murem z betonowym daszkiem, natomiast reszta ogrodzona jest kamiennymi słupkami połączonymi kamiennym cokołem oraz drewnianym parkanowym płotem, bramka drewniana.

Pomnik centralny to wysoki kamienny krzyż łaciński z wnęką na tablicę inskrypcyjną na licu podstawy.

Mogiły rozłożone są w czterech rzędach, a na nich krzyże nagrobne drewniane z blaszanymi daszkami lub betonowe stele z tablicami imiennymi żeliwnymi na licu.

Pochowani to 348 żołnierzy, w tym 33 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 60 żołnierzy armii niemieckiej oraz 255 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 141 w Ciężkowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).