Tarnowski „słonecznik”


Od wieków odmierzały czas na podstawie zmiany pozycji Słońca. Zegary słoneczne, nazywane „słonecznikami”, przez setki lat stanowiły podstawy chronologii astronomicznej i pełniły rolę wzorca czasu. W Polsce liczebność tego typu zegarów nie jest duża, dwa z nich znajdują się w Tarnowie.

Mowa o wertykalnych „słonecznikach” na willi „Świtezianka” przy ul. Sowińskiego 11 i dawnej siedzibie internatu Liceum Plastycznego przy ul. Pilzneńska Brama 4. Drugi z wymienionych zegarów powstał w latach 1976-1978 i znajduje się na południowej ścianie budynku. Choć z powodu z powodu braku dostępu promieni słonecznych jest praktycznie bezużyteczny, warto zwrócić na niego uwagę ze względów artystycznych. Słońce jest stylizowane na ludzką twarz, ma usta, nos, brwi i oczy, przy czym jego lewe oko jest przymknięte. Nad słońcem znajdują się dwaj mali chłopcy trzymający herb Tarnowa. Zegar ozdobiony jest motywami roślinnymi, a godziny są opisane cyframi rzymskimi.

W sierpniu 2006 r. zegar został podświetlony, dzięki czemu wieczorami i nocą jego tarcza jest skąpana w ciepłej, żółtej poświacie.

Lucyna Bielatowicz
Bibliografia

Strony internetowe:
1. Purchla O., Szlak Małopolskich Słoneczników [Online].
2. Zegary słoneczne w Tarnowie [Online].
Protokół dostępu: http://www.it.tarnow.pl/pol/Atrakcje/TARNOW/Ciekawostki/Zegary-sloneczne-w-Tarnowie [1.06.2017 r.].

Fotografie

1. Kamienica – ul. Brama Pilzneńska 4 i zegar słoneczny na jej elewacji (fot. Jarosław Zbrożek).
2. Kamienica – ul. Sowińskiego 11  i zegar słoneczny na jej elewacji (fot. Jarosław Zbrożek).