Inseraty z czasów galicyjskich (Kalendarz „Tarnowianin”)

 


wybór inseratów Paweł Glugla 

Fotografie

1. Inseraty z czasów galicyjskich (Kalendarz „Tarnowianin” ) – zbiór (fot. z: Kalendarz „Tarnowianin”, numery różne z XIX wieku).