Plaża na Piaskówce, kwiecień 2019 r.


Fotografie

1. Plaża na Piaskówce, kwiecień 2019 r. – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).