Spacer po Parku Sanguszków, luty 2020 r.
Fotografie

1. Spacer po Parku Sanguszków, luty 2020 r. – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).