Cmentarz wojenny nr 136 w Zborowicach

Położenie: 49°45′40″N 20°59′39″E. Projektant: Anton Müller. Powierzchnia: 767 m².

Założony na planie prostokąta, z załamaniem pośrodku (dwa pola grobowe: większe i mniejsze, leżą równolegle i posiadają podobny charakter), ogrodzony kamiennymi słupkami, przykrytymi betonowymi daszkami i połączone stalowymi rurami, bramka stalowa.

Pomnik centralny to betonowy krzyż łaciński na kamiennej podstawie.

Mogiły rozłożone są w jednym rzędzie, a na nich stele z tablicami żeliwnymi, imiennymi we wnękach.

Pochowani to 455 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 136 w Zborowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).