Pomnik Poległych za Ojczyznę w Żabnie

Pomnik Poległych za Ojczyznę w Żabnie znajduje się u zbiegu ulic Jagiełły i Kolejowej. Powstał w 1966 r. w formie betonowego obelisku wkomponowanego w wysoką podstawę z betonowej płyty na którą prowadzą schody i umieszczono na niej gazowy znicz. Na obelisku, składającego się z dziesięciu segmentów, zamieszczono herb Żabna oraz granitową tablicę z napisem:

„POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ W WALCE Z NAJEŹDZCĄ HITLEROWSKIM W LATACH 1939-1945
24 VII 1966 W JUBILEUSZOWYM ROKU 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO I 700-LECIA ŻABNA
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA ŻABNA”.

W 2013 r. dokonano remontu pomnika. Podstawa wraz z obeliskiem zostały obłożone płytami granitowymi. Na szczycie obelisku zamontowano figurę orła, która stała się jego nowym elementem. Dodatkowo przebudowano nawierzchnię placu wokół pomnika oraz wykonano jego ogrodzenie w formie słupków betonowych obłożonych granitem i połączonych metalowym łańcuchem. Pomnik zyskał również nowe donice oraz znicz.

11 listopada 2019 r. podczas obchodów święta niepodległości w pomniku złożono dwie urny z ziemią, pochodzącą z miejsc symbolicznych: Katynia i Bełżca, gdzie ginęli podczas II wojny światowej mieszkańcy Żabna. To wydarzenie upamiętniają dwie tablice umieszczone na pomniku. Jedna na obelisku, druga na podstawie.

Jarosław Zbrożek Bibliografia

Opracowania:
1. Domański P., Żabno A-Z, Żabno 2000.

Strony internetowe:
1. Oficjalny portal internetowy miasta i gminy Żabno - Aktualności. W Żabnie odbyły się obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości. [Online].
Protokół dostępu: https://zabno.pl/pl/00070,news,06337,aktualnosci [1.01.2021 r.].

Fotografie

1. Pomnik Poległych za Ojczyznę w Żabnie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).