Cmentarz wojenny nr 200

Cmentarz wojenny nr 200 położony jest u zbiegu ulic Chyszowskiej i Łukasiewicza. Jego powierzchnia wynosi 7452 m². Założony jest na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu, ogrodzony kamiennymi słupkami połączonymi parą rur stalowych. Główne wejście na cmentarz, które znajduje się od strony południowej, prowadzi przez dwuskrzydłową metalową furtkę osadzoną we fragmencie muru z kamienia na którym ustawiono betonowe kule.

Pomnikiem centralnym jest duży betonowy łaciński krzyż ustawiony na dwustopniowej betonowo-kamiennej podstawie. Na pomniku nie umieszczono żadnej inskrypcji. Pole grobowe podzielone jest na cztery kwatery. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w trzech rodzajach:

•    betonowe stele, zwieńczone krzyżami łacińskimi lub lotaryńskimi z metalowych prętów z emaliowanymi tabliczkami,
•    betonowe stele, zwieńczone żeliwnymi krzyżami maltańskimi z motywem wieńca laurowego z emaliowanymi tabliczkami,
•    betonowe postumenty z wnękami na tablice z żeliwnymi tabliczkami.

Projektantem cmentarza był Anton Müller.

Na cmentarzu pochowano pochowano 512 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 47 z armii niemieckiej, 754 z armii rosyjskiej, 4 jeńców z armii serbskiej oraz 6 jeńców z armii włoskiej. Po 31 października 1918 r. pochowano tu 22 żołnierzy byłej armii austro-węgierskiej, 3 z armii włoskiej, 233 z Wojska Polskiego, 25 żołnierzy rosyjskich (jeńców z Armii Czerwonej, internowanych z korpusu generała Nikołaja Bredowa i prawdopodobnie jeńców z armii carskiej), 8 z armii ukraińskiej oraz 5 osób o nieustalonej przynależności armijnej. Znane są nazwiska 597 pochowanych.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Strony internetowe:
1. Sękowa.info - serwis turystyczno - historyczny, prezentujący cmentarze, cerkwie, koscioły oraz miejscowości gminy Sękowa.Cmentarz wojenny nr 200 w Tarnowie – Chyszów [Online]
Protokół dostępu: http://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=47&ido=386 [12.08.2021 r.].

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 200 – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).