Figura św. Floriana w Żabnie (nowa)


Figura św. Floriana w Żabnie, znajduje się w południowo-wschodniej części Rynku. Jest ustawiona na wysokim cokole, nakryta metalowym baldachimem zwieńczonym krzyżem, całość została wykonana z kamienia i mierzy ok. 3 metrów wysokości.

Figurę oraz cokół postawiono w 2001 r. w miejscu, gdzie stała stara figura z 1848 r. Na cokole wyryto takie same napisy, jakie były na starym.

Jarosław ZbrożekBibliografia

Strony internetowe:
1. Tomczyk A., Rycerz z mężnym sercem. Gimnazjum w Żabnie. [Online].
Protokół dostępu: http://www.gimnazjum.zabno.com/pliki/adam/mojemiasto/texty/Rycerz%20z%20meznym%20sercem.pdf [8.05.2017 r.].

Fotografie

1. Figura św. Floriana w Żabnie (nowa) – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).